Інформація про курс

ДК "Фінансовий облік" орієнтований на студентів факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій