Інформація про курс

ДК "Бухгалтерський облік у малому бізнесі" орієнтований на студентів напряму підготовки "Облік і аудит", спеціальності "Облік і оподаткування"