Інформація про курс

ДК "Управлінський облік" орієнтований на студентів ОПП "Облік і оподаткування"