Інформація про курс

ДК "Звітність підприємств" орієнтований на студентів спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування"