Інформація про курс

ДК "Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності" орієнтований на студентів напряму підготовки "Облік і оподаткування"