Інформація про курс

ДК "Бухгалтерський облік (загальна теорія)" орієнтований на студентів ОПП "Облік і оподаткування"