Інформація про курс

ДК "Облік у банках" орієнтований на студентів спеціальності "Облік і оподаткування"