Інформація про курс

ДК "Ринок фінансових послуг" орієнтований на здобувачів освіти третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії)