Інформація про курс

ДК "Методологія формування асортименту та контролю якості товарів легкої промисловості" орієнтований на здобувачів освіти третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії)