Інформація про курс

ДК "Сучасні проблеми зберігання і пакування харчових продуктів" орієнтований на здобувачів освіти третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії)