Інформація про курс

ДК "Інформаційні системи в підприємництві та торгівлі" орієнтований на здобувачів освіти третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії)