Інформація про курс

ДК "Управлінський контроль на підприємствах торгівлі і сфери послуг" орієнтований на здобувачів освіти третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії)