Інформація про курс

ДК "Статистичні методи та моделі в економічному аналізі" орієнтований на здобувачів освіти третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії)