Інформація про курс

ДК "Methodological and Practical Aspects of International Marketing" орієнтований на здобувачів освіти третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії)