Інформація про курс

ДК "Інноваційні методи в товарознавчих та експертних дослідженнях" орієнтований на здобувачів освіти третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії)