Інформація про курс

ДК "Соціологія ринку" орієнтований на здобувачів освіти третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії)