Інформація про курс

ДК "Стратегії та інструментарій біржової комерції" орієнтований на здобувачів освіти третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії)