Інформація про курс

ДК "Управління стартап-проєктами" орієнтований на здобувачів освіти третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії)