Інформація про курс

ДК "Концепції стратегічного аналізу" орієнтований на здобувачів освіти третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії)