Інформація про курс

ДК "Методологія реінжинірингу бізнес-процесів підприємств у сферах виробництва та товарного обігу" орієнтований на здобувачів освіти третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії)