Інформація про курс

ДК "Міжнародна логістика" орієнтований на здобувачів освіти третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії)