Інформація про курс

ДК "Корпоративне управління" орієнтований на здобувачів освіти третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії)