Інформація про курс

ДК "Фінансовий облік" орієнтований на студентів ОПП "Економіка підприємства", "Міжнародна економіка"