Інформація про курс

ДК "Фінансовий облік 2" орієнтований на студентів напряму підготовки "Облік і аудит" та спеціалізації "Облік і оподаткування"