Інформація про курс

ДК "Фінансовий облік" орієнтований на студентів спеціальності "Фінанси і кредит", "Фінанси, банківська справа та страхування", "Міжнародні економічні відносини", "Маркетинг"