Інформація про курс

ДК "Звітність підприємств" орієнтований на студентів напряму підготовки "Економіка підприємства" , спеціалізації "Економіка підприємства" та "Міжнародна економіка"