Інформація про курс

ДК "Фінансовий облік" орієнтований на студентів ОПП "Облік і оподаткування", "Фінанси, банківська справа та страхування"