Інформація про курс

ДК "Звітність підприємств" орієнтований на студентів спеціальності "Облік і оподаткування" та "Фінанси, банківська справа та страхування"