Веб-центр Львівського торговельно-економічного університету (ЛТЕУ)

ДК "Макроекономіка" орієнтований на студентів ОПП "Облік і оподаткування"

ДК "Вища та прикладна математика" орієнтований на студентів ОПП "Облік і оподаткування"

ДК "Безпека життєдіяльності та охорона праці" орієнтований на студентів ОР бакалавр ОПП "Облік і оподаткування"

ДК "Історія української державності" орієнтований на студентів ОПП "Облік і оподаткування"

ДК "Гроші і кредит" орієнтований на студентів ОПП "Облік і оподаткування"

ДК "Іноземна мова" орієнтований на студентів ОПП "Облік і оподаткування"

ДК "Інформаційні системи і технології" орієнтований на студентів-бакалаврів ОПП "Облік і оподаткування"

Пропустити Навігація

Навігація