Веб-центр Львівського торговельно-економічного університету (ЛТЕУ)

ДК "Мікроекономічний системний аналіз та прогнозування" орієнтований на здобувачів освіти третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії)

ДК "Управління конкурентоспроможністю" орієнтований на аспірантів

Дистанційний курс "Стратегічний менеджмент" орієнтований на аспірантів

ДК "Педагогічна майстерність у вищій школі" орієнтований на аспірантів

ДК "Корпоративні інформаційні системи управління" орієнтований на аспірантів

ДК "Державне регулювання економіки: сучасні проблеми" орієнтований на аспірантів

ДК "Соціально-економічна безпека національної економіки" орієнтований на здобувачів освітнього рівня доктор філософії спец. 051 "Економіка"

ДК "Проблеми сучасної філософії" орінтований на аспірантів

Пропустити Навігація

Навігація