Веб-центр Львівського торговельно-економічного університету (ЛТЕУ)

ДК "Фінансова математика" орієнтований на студентів освітнього рівня "бакалавр" усіх ОПП

ДК "Теорія ймовірностей та математична статистика" орієнтований на студентів ОР бакалавр усіх спеціальностей

ДК "Вища математика" орієнтований на студентів спеціалізації "Міжнародні економічні відносини" та "Міжнародний бізнес"

ДК "Економетрика" орієнтований на студентів ОПП "Облік і оподаткування" та "Фінанси, банківська справа та страхування"

Дистанційний курс "Вища математика" (1-й семестр) орієнтований на студентів-бакалаврів усіх ОПП

ДК "Оптимізаційні методи і моделі" орієнтований на студентів ОР бакалавр усіх ОПП

ДК "Вища та прикладна математика" орієнтований на студентів напряму підготовки "Товарознавство і торговельне підприємництво" та "Товарознавство та експертиза в митній справі"

ДК "Статистика" орієнтований на студентів усіх спеціалізацій

ДК "Математика для економістів (вища математика, теорія ймовірності і математична статистика)" орієнтований на студентів усіх ОПП

Пропустити Навігація

Навігація