Веб-центр Львівського торговельно-економічного університету (ЛТЕУ)

ОР Спеціаліст

ДК "Облік у зарубіжних країнах" орієнтований на студентів інституту післядипломної освіти спеціальності "Облік і оподаткування"

ДК "Аналіз господарської діяльності" орієнтований на студентів інституту післядипломної освіти

ДК "Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг" орієнтований на студентів спеціальності "Облік і оподаткування"

ДК "Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті" орієнтований на студентів напряму підготовки "Облік і аудит"

Пропустити Навігація

Навігація