Веб-центр Львівського торговельно-економічного університету (ЛТЕУ)

Програми виробничих практик для ОКР "Магістр"

Переддипломна практика КН (4 курс) для студентів спеціальності "Комп'ютерні науки"

кафедра "Бухгалтерського обліку"

кафедра "Аудиту, аналізу та оподаткування"

кафедра "Фінансів, кредиту та страхування"

кафедра "Фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу"

Навчальна практика (тренінг з фінансових дисциплін та банківських операцій) для студентів 3 курсу "Фінанси і кредит" та 1 скороченого курсу "Фінанси, банківська справа та страхування"

Програми практик для студентів ОР Магістр

 ДК "Практика з комп'ютерної підтримки маркетингу" орієнтований на студентів спеціальності "Маркетинг"

Пропустить Навигация

Навигация