Веб-центр Львівського торговельно-економічного університету (ЛТЕУ)

Програми виробничих практик для ОКР "Магістр"

Практична підготовка здобувачів ОПП "Туризм" ОР Магістр 

кафедра "Бухгалтерського обліку"

кафедра "Аудиту, аналізу та оподаткування"

кафедра "Фінансів, кредиту та страхування"

кафедра "Фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу"

Програми практик для студентів ОР Магістр

 ДК "Практика з комп'ютерної підтримки маркетингу" орієнтований на студентів спеціальності "Маркетинг"

Пропустити Навігація

Навігація