Веб-центр Львівського торговельно-економічного університету (ЛТЕУ)

ДК кафедри теоретичної та прикладної економіки для об'єднаних напрямів підготовки

ДК "Макроекономіка" орієнтований на студентів ОР бакалавр 1 курсу СТН

ДК "Державне регулювання економіки" орієнтований на студентів усіх спеціальностей

ДК "Економічна теорія" орієнтований на студентів факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування

ДК "Національна економіка" орієнтований на студентів освітнього рівня "бакалавр" усіх спеціалізацій.

ДК "Економічна теорія" орієнтований на студентів освітнього рівня "бакалавр" усіх ОПП.

ДК "Макроекономіка" орієнтований на студентів усіх ОПП

ДК "Стратегія підприємства" орієнтований на студентів-бакалаврів 4 курсу напряму підготовки "Економіка підприємства", "Міжнародна економіка" та 2 курсу  СТН спеціальності 051 "Економіка" ОПП "Економіка підприємства"

ДК "Мікроекономіка" орієнтований на студентів ОПП "Облік і аудит", "Фінанси і кредит", "Економіка підприємства", "Маркетинг", "Комп'ютерні науки".

ДК "Глобальна економіка" для студентів-магістрів спеціальності "Менеджмент"  ОПП "Менеджмент";  ОПП "Управління фінансово-економічною безпекою"

ДК "Мікроекономіка" орієнтований на студентів ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування" скороченого терміну навчання, ОПП "Фіскальне та митне адміністрування", ОПП "Облік і оподаткування" повного терміну навчання, ОПП "Облік, аудит та оподаткування діяльності підприємства" повного терміну навчання

Пропустити Навігація

Навігація